W Zakładzie  Biologii Rozwoju Zwierząt kładziemy ogromny nacisk na jakość kształcenia. Obecnie w naszej ofercie dydaktycznej znajdują się następujące przedmioty:

 • Biologia rozwoju zwierząt
 • Podstawy rozwoju zwierząt
 • Histologia zwierząt
 • Biologia komórki zwierzęcej
 • Podstawy biologii komórki zwierzęcej
 • Wielofunkcyjność struktur komórki zwierzęcej
 • Molekularne mechanizmy różnicowania komórek i tkanek
 • Techniki badawcze w biologii eksperymentalnej
 • Animal biology
 • Biochemia dla mikrobiologów

Przedmioty do wyboru:

 • Biologia rozwoju gatunków modelowych
 • Biologia rozwoju człowieka
 • Podstawy rozwoju zwierząt
 • Histologia zwierząt
 • Współczesne poglądy na oogenezę bezkręgowców
 • Techniki histologiczne 

Szczegóły znajdziesz w zakładce Przedmioty.