Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt jest jednostką z wieloletnią tradycją.

W latach od 1945 do 2008 roku funkcjonował jako Zakład Zoologii Ogólnej.

 

 

W kolejnych lat Zakładem kierowali wybitni naukowcy:

 

prof. Kazimierz Sembrat (1945-1972) -  

 

założyciel wrocławskiej szkoły histologicznej

 

prof. Bogusław Kościelski (1973-1994) -  

 

specjalista w dziedzinie oogenezy i eksperymentalnej embriologii owadów

 

prof. Antoni Ogorzałek (1994-2009) -  

 

naukowiec o bardzo szerokich zainteresowaniach naukowych,

specjalista w zakresie oogenezy pluskwiaków różnoskrzydłych

prof. Janusz Kubrakiewicz (2009-2013) -  

 

założyciel grupy badawczej w zakresie badań porównawczych

nad oogenezą bezkręgowców

prof. Małgorzata Daczewska  -   

 

kierownik zakładu od 2013 roku, specjalista w zakresie miogenezy kręgowców

oraz genetycznych podstaw chorób nerwowo-mięśniowych.