Pracownia technik molekularnych 3

 

 

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt dysponuje:

 

  • laboratorium biologii molekularnej
  • laboratorium histologicznym, które pełni funkcję sali dydaktycznej
  • pracownią mikroskopową
  • pokojem hodowlanym Danio rerio
  • hodowlą Drosophila melanogaster

Pracownia dydaktyczna

 Pracownia dydaktyczna widok nr1 Pracownia dydaktyczna widok nr 2

Pracownia technik histologicznych

Pracownia technik histologicznych widok 1

Pracownia mikroskopowa

Pracownia mikroskopowa widok 1 Pracownia mikroskopowa widok nr2 Pracownia mikroskopowa widok nr 3

Pracownia technik molekularnych

Pracownia technik molekularnych widok nr 1 Pracownia technik molekularnych widok nr 2