UWAGA!

W roku akademickim 2019/20 Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt nie prowadzi zajęć dla szkół.


 

 


OFERTA DLA SZKÓŁ

 

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt prowadzi zajęcia dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

·        Zajęcia wspierają proces dydaktyczny szkół realizując i rozwijając zagadnienia z zakresu podstawy programowej.

·        Spotkania są atrakcyjne, mają ciekawy przebieg i inspirują uczniów do dalszej nauki biologii. Najczęściej mają charakter warsztatowy i są prowadzone w laboratoriach.
Uczniowie wykonują doświadczenia naukowe, eksperymenty i prowadzą obserwacje mikroskopowe.
 Często korzystają z „kart pracy” które służą do podsumowania
uzyskanej wiedzy i stanowią jednocześnie notatki.

·        Tematyka oraz forma realizacji  zajęć (laboratoria, warsztaty, seminaria czy wykłady) może być dostosowana do potrzeb danej grupy uczniów.

Pracownicy i doktoranci Zakładu prowadzą m.in. zajęcia w ramach działań Wydziału Nauk Biologicznych. Są to:

  • Dolnośląski Festiwal Nauki
  • Noc Biologów
  • Zajęcia dla szkół
  • Mój Pierwszy Uniwersytet
  • Oleśnicka Noc z Przyrodą
  • Olimpiada Biologiczna

 

 

Przykładowe tematy i przebieg zajęć:

 
1. Co cebulka ma pod skórką - budowa komórki roślinnej

 
Zajęcia składają się z:

·        Wstępu – krótki multimedialny pokaz, połączony z wykładem, opisujący budowę komórki roślinnej, w porównaniu do komórki zwierzęcej.

           Indywidualnych zadań laboratoryjnych – uczestnicy samodzielnie wykonują preparaty mikroskopowe skórek cebuli oraz odpowiednie odczynniki. Następnie obserwują
proces osmozy za pomocą mikroskopu świetlnego.

·        Podsumowania – w formie otwartej dyskusji. Wiedza przedstawiona w czasie zajęć zostanie podsumowana za pomocą „Karty zadań”, którą uczestnicy wypełniają
w oparciu o uzyskane informacje.

 

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych elementów budowy komórki oraz mechanizmów zapewniających jej prawidłowe funkcjonowanie
w ciekawy, a jednocześnie prosty sposób. Wstęp przedstawia podstawowe, niezbędne informacje. Indywidualne zajęcia aktywizują uczestników, pozwalając im
w praktyce zastosować otrzymane informacje. Podsumowanie ma na celu utrwalenie i poszerzenie wiadomości.

2. Funkcjonalna organizacja komórki zwierzęcej

 

Zajęcia obejmują:

·        Krótki wstęp teoretyczny w formie pokazu multimedialnego połączonego z wykładem.

·        Część praktyczną:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z budową komórki zwierzęcej. Samodzielnie przygotowują preparaty mikroskopowe, na których różnymi metodami wykrywają wybrane
organelle komórkowe. Zajęcia poprzedzone są samodzielnym przygotowaniem niezbędnych odczynników, a zakończone opracowaniem i interpretacją uzyskanych wyników.

 

3. Dlaczego tak to wygląda? Czyli rola cytoszkieletu w komórce

 

Zajęcia będą obejmowały:

·        Krótki wstęp teoretyczny w formie pokazu multimedialnego połączonego z wykładem.

·        Część praktyczną:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z rolą cytoszkieletu w ustalaniu kształtu komórki oraz organizacji przestrzennej organelli komórkowych i przebiegu cyklu komórkowego.
Uczestnicy samodzielnie przygotowują preparaty mikroskopowe, na których mogą zaobserwować zmiany w rozmieszczeniu składników komórkowych w komórkach
prawidłowych i w komórkach z zaburzonym cytoszkieletem  po traktowaniu cytostatykami.

 

4. Mikroskopowanie

 

     Uczestnicy zajęć samodzielnie przygotowują i obserwują preparaty przy pomocy mikroskopu świetlnego i konfokalnego mikroskopu fluorescencyjnego.

 

Zajęcia będą obejmowały:    

·        Wstęp obejmuje zagadnienia związane z budową mikroskopu, optyką, fluorescencją oraz wykonywaniem preparatów.

·        Indywidualne dokonywanie obserwacji mikroskopowych preparatów trwałych (tkanek zwierzęcych, prostych organizmów) oraz samodzielne wykonywanie preparatów
świeżych (skórka liścia spichrzowego cebuli, liść moczarki  kanadyjskiej, obserwacje ruchu cytoplazmy, organelli komórkowych, zjawiska plazmolizy i deplazmolizy).

·        Podsumowanie ma formę otwartej dyskusji ułatwiającej uzupełnienie  „Karty zadań”, która  stanowi notatkę z wiadomości uzyskanych podczas zajęć.

 

5. Biotechnologia na talerzu

 
Zajęcia mają na celu przybliżenie wiedzy o procesach biotechnologicznych wykorzystywanych w codziennym życiu. Uczestnicy uzyskują także umiejętność
samodzielnego planowania i przeprowadzania doświadczeń naukowych.

 

Zajęcia obejmują:

·        Krótki wstęp teoretyczny w formie pokazu multimedialnego połączonego z wykładem.

·        Następnie uczestnicy samodzielnie planują i wykonują doświadczenie biotechnologiczne wykazujące, że podczas fermentacji drożdże wydzielają CO2.             

·        Podsumowanie  w formie otwartej dyskusji. Uczestnicy wykorzystują uzyskaną wiedzę wyszukując produkty uzyskane metodami biotechnologicznymi.
Wypełniają także kartę zadań, będącą formą notatki podsumowującą uzyskane informacje.

 

 

6. DNA na talerzu

                             

Uczestnicy własnoręcznie izolują DNA z warzyw i owoców  za pomocą "odczynników" dostępnych w każdej kuchni np. soli i płynu do mycia naczyń.

 

Zajęcia będą obejmowały:

·        krótki wstęp teoretyczny,

·        własnoręczne uzyskiwanie DNA,

·        podsumowanie  w formie wspólnej dyskusji. 

·        Uczestnicy wypełniają także kartę zadań, będącą formą notatki podsumowującą uzyskane informacje.

 

Zajęcia mają wizualnie atrakcyjną formę  ponieważ otrzymane DNA jest widoczne gołym okiem. Laboratorium aktywnie angażuje uczestników i ukazuje
najnowsze aspekty badań naukowych.

 

7. Pokaż rybko co masz w środku

 

Danio pręgowany (Danio rerio) – to popularna rybka akwariowa, będąca jednocześnie organizmem modelowym.

 

Samodzielne wykonanie preparatów histologicznych oraz obserwacje materiału w mikroskopie świetlnym/fluorescencyjnym przybliżą uczniom techniki
wykorzystywane w wielu laboratoriach na całym świecie. Używając specjalnych barwników - fluorochromów poznamy strukturę mięśni danio pręgowanego oraz
zaobserwujemy świecące w jego wnętrzu jądra komórkowe.

 

Co w programie?

·        zapoznanie się z laboratorium – zasadami BHP oraz otaczającym nas sprzętem/szkłem laboratoryjnym/pipetami automatycznymi/odczynnikami oraz
materiałem biologicznym potrzebnym do realizacji zadania

·        zapoznanie się z hodowlą Danio rerio prowadzoną w ZBRZ, obserwacje żywych embrionów Danio rerio (w przerwie, której wymagają barwienia)

·        Zadanie: Wykonanie preparatu histologicznego z tkanki mięśniowej Danio rerio.

 

8. Co kryje w sobie kropla wody?

 

Uczniowie wysłuchają krótkiej prelekcji na temat mikrofauny wód śródlądowych.

Zaobserwują pod mikroskopem skorupiaki i inne zwierzęta, których nie zobaczą „gołym okiem”. Następnie uczniowie wypełniają krótką  kartę pracy.

 

9. Tkanki zwierzęce w stanie patologicznym

 

Uczniowie gimnazjum wysłuchają krótkiej prelekcji w której - na przykładzie kilku zwierzęcych preparatów histologicznych - wyjaśnione
zostaną przykładowe stany patologiczne obejmujące poszczególne tkanki. Następnie uczniowie dokonują samodzielnych obserwacji mikroskopowych.