2022

 • Spectacular alterations in the female reproductive system during the ovarian cycle and adaptations for matrotrophy in chernetid pseudoscorpions (Pseudoscorpiones: Chernetidae). Garbiec Arnold, Christophoryová Jana & Jędrzejowska, Izabela. Sci Rep 12, 6447 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-10283-z
 • Assessment of the Preventive Effect of L-carnitine on Post-statin Muscle Damage in a Zebrafish Model. Niedbalska-Tarnowska, Joanna, Katarzyna Ochenkowska, Marta Migocka-Patrzałek, and Magda Dubińska-Magiera. 2022. Cells 11, no. 8: 1297. https://doi.org/10.3390/cells11081297

2021

 • Lipid droplets in skeletal muscle during grass snake (Natrix natrix L.) development. Magda Dubińska-Magiera, Damian Lewandowski, Dominik Cysewski, Seweryn Pawlak, Bartłomiej Najbar, Małgorzata Daczewska.  Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids, Volume 1867, Issue 2, 2021. DOI: 10.1016/j.bbalip.2021.159086.
 • Dobra kawa to podstawa - wpływ przemiału, sposobu i czasu ekstrakcji na smak i charakter kawy cold brew. Marta Migocka-Patrzałek, Kacper Krzanowski, Agata Krzanowska. Food Forum nr 5(45)/2021, strona 100-102.
 • Czego jeszcze nie wiemy o mięśniach szkieletowych? Marta Migocka-Patrzałek, Magda Dubińska-Magiera, Damian Lewandowski, Magdalena Elias, Małgorzata Daczewska. Postępy Biochemii, DOI: 10.18388/pb.2021_411  
 • The Attitude of the Academic Community towards Distance Learning: A Lesson from a National Lockdown. Marta Migocka-Patrzałek, Magda Dubińska-Magiera, Dawid Krysiński, Stefan Nowicki. The Electronic Journal of e-Learning, 19(4), pp. 262-281. DOI: 10.34190/ejel.19.4.2405
 • Small body size of pseudoscorpions and a distinct architecture of the ovary: A step to miniaturization? Izabela Jędrzejowska, Jana Christophoryová, Arnold Garbiec. Journal of Anatomy, 2021, DOI: 10.1111/joa.13485
 • Immune Response to Therapeutic Staphylococcal Bacteriophages in Mammals: Kinetics of Induction, Immunogenic Structural Proteins, Natural and Induced Antibodies. Zuzanna Kaźmierczak, Joanna Majewska, Paulina Miernikiewicz, Ryszard Międzybrodzki, Sylwia Nowak, Marek Harhala, Dorota Lecion, Weronika Kęska, Barbara Owczarek, Jarosław Ciekot, Marek Drab, Paweł Kędzierski, Marta Mazurkiewicz-Kania, Andrzej Górski and Krystyna Dąbrowska. Frontiers in Immunology, 2021, Vol 12, article 639570. doi: 10.3389/fimmu.2021.639570.
 • Zebrafish as a Model for the Study of Lipid-Lowering Drug-Induced Myopathies. Magda Dubińska-Magiera ,Marta Migocka-Patrzałek, Damian Lewandowski, Małgorzata Daczewska, Krzysztof Jagla. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(11), 5654; https://doi.org/10.3390/ijms22115654
 • Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów. Mrozowicki Adam, Kajta Justyna, Dubińska-Magiera Magda, Skowron Bartłomiej, 2020.  Kraków ZW NOMOS.
 • Propolis a zapobieganie infenkcjom SARS-CoV-2 i leczenie COVID-19. Marta Migocka-Patrzałek (2021) Pszczelarstwo 3:14-15. Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe,ISSN 0478-7080.
 • Muscle Glycogen Phosphorylase and Its Functional Partners in Health and Disease. Migocka-Patrzałek Marta, Elias Magdalena. Cells. 2021; 10(4):883. DOI: 10.3390/cells10040883.

2020

 •  Adaptations for matrotrophy in the female reproductive system in the pseudoscorpion Chelifer cancroides (Chelicerata: Pseudoscorpiones, Cheliferidae). Izabela Jędrzejowska, Arnold Garbiec Journal of Morphology. 2020; 281: 1160– 1172. DOI: 10.1002/jmor.21238
 • Anemarrhenae asphodeloides rhizoma Extract Enriched in Mangiferin Protects PC12 Cells against a Neurotoxic Agent-3-Nitropropionic Acid. Piwowar A, Rembiałkowska N, Rorbach-Dolata A, Garbiec A, Ślusarczyk S, Dobosz A, Długosz A, Marchewka Z, Matkowski A, Saczko J.Int J Mol Sci. 2020 Apr 4;21(7):2510. doi: 10.3390/ijms21072510.
 • The effect of muscle glycogen phosphorylase (Pygm) knockdown on zebrafish morphology. Migocka-Patrzałek M, Lewicka A, Elias M, Daczewska M. Int J Biochem Cell Biol. 2020, 118:105658. doi: 10.1016/j.biocel.2019.105658
 • Everybody wants to move-Evolutionary implications of trunk muscle differentiation in vertebrate species. Lewandowski D, Dubińska-Magiera M, Migocka-Patrzałek M, Niedbalska-Tarnowska J, Haczkiewicz-Leśniak K, Dzięgiel P, Daczewska M. Semin Cell Dev Biol. 2020. pii: S1084-9521(19)30128-4. doi: 10.1016/j.semcdb.2019.10.009
 • Characterization of Hspb8 in Zebrafish Magda Dubińska-Magiera, Joanna Niedbalska-Tarnowska, Marta Migocka-Patrzałek, Ewelina Posyniak and Małgorzata Daczewska. Cells 2020, 9, 1562; doi:10.3390/cells9061562
 • Differentiation of skeletal muscles. Małgorzata Daczewska Seminars in Cell and Developmental Biology 104 (2020) 1–2 doi: 10.1016/j.semcdb.2020.05.008
 • Danio adventure. Developmental biology of the zebrafish in science popularisation. Magda Dubińska-Magiera, Marta Migocka-Patrzałek, Aurelia Cegłowska. Journal of Biological Education (2020), DOI: 10.1080/00219266.2020.1776752

2019

 • Gelsolin and Related Proteins in Vertebrate Model Organisms. Migocka-Patrzałek Marta, Niedbalska-Tarnowska Joanna, Garbiec Arnold, Dubińska-Magiera Magda, Daczewska Małgorzata. Folia Biologica (Kraków), vol. 67 (2019), No 4. doi.org/10.3409/fb_67-4.16
 • Morphology of Ovaries and Oogenesis in Chelicerates. Jędrzejowska Izabela. Results Probl Cell Differ. 2019;68:477-494. doi: 10.1007/978-3-030-23459-1_19. Review.
 • Danio pręgowany jako przykład organizmu modelowego wykorzystywanego w badaniach naukowych, 2019, Magdalena Elias, Marta Migocka-Patrzałek, POSZERZAMY HORYZONTY TOM XIII, str. 553-560 wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-17-7.
 • Różnicowanie mięśni szkieletowych tułowia u bezowodniowców (ryb i płazów), 2019, Weronika Kazimierczak, POSZERZAMY HORYZONTY TOM XIII, str. 561-567, wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-17-7.
 • Primary myogenesis in the sand lizard (Lacerta agilis) limb bud. Lewandowski, D., Dubińska-Magiera, M., Garbiec, A. Daczewska, M. Dev Genes Evol (2019). doi.org/10.1007/s00427-019-00635-7
 • Formation of the diverticular lumen that enables oocyte fertilization in katoikogenic scorpions, Heterometrus spinifer and Opistophthalmus boehmi (Scorpionidae).Jędrzejowska I, Maltz TK, Szymusiak K. J Morphol. 2019 Apr;280(4):604-614. doi: 10.1002/jmor.20969.
 • Folate-directed zinc (II) phthalocyanine loaded polymeric micelles engineered to generate reactive oxygen species for efficacious photodynamic therapy of cancer. Lamch Ł, Kulbacka J, Dubińska-Magiera M, Saczko J, Wilk KA. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2019 Mar;25:480-491. doi: 10.1016/j.pdpdt.2019.02.014.
 • Emerin Is Required for Proper Nucleus Reassembly after Mitosis: Implications for New Pathogenetic Mechanisms for Laminopathies Detected in EDMD1 Patients. Dubińska-Magiera M, Kozioł K, Machowska M, Piekarowicz K, Filipczak D, Rzepecki R. Cells. 2019 Mar 13;8(3). pii: E240. doi: 10.3390/cells8030240.
 • Differentiation of follicular epithelium in polytrophic ovaries of Pieris napi (Lepidoptera: Pieridae)-how far to Drosophila model. Mazurkiewicz-Kania M, Simiczyjew B, Jędrzejowska I. Protoplasma. 2019 Sep;256(5):1433-1447. doi: 10.1007/s00709-019-01391-1.

2018

 • Structure and function of the male ventral organ in Onychiuroides granulosus (Collembola: Onychiuridae). SIMICZYJEW B, SKARŻYŃSKI D, SMOLIS A, POMORSKI RJ, MAZURKIEWICZ-KANIA M. Eur. J. Entomol. 115: 134-139, 2018 DOI: 10.14411/eje.2018.012
 • Drosophila Hsp67Bc hot-spot variants alter muscle structure and function. Jabłońska J, Dubińska-Magiera M, Jagla T, Jagla K, Daczewska M. Cell Mol Life Sci. 2018 Dec;75(23):4341-4356. doi: 10.1007/s00018-018-2875-z.
 • Developmental Expression and Functions of the Small Heat Shock Proteins in Drosophila. Jagla T, Dubińska-Magiera M, Poovathumkadavil P, Daczewska M, Jagla K. Int J Mol Sci. 2018 Nov 2;19(11). pii: E3441. doi: 10.3390/ijms19113441.
 • Calcium electroporation for treatment of sarcoma in preclinical studies. A Szewczyk, Julie Gehl, M Daczewska, J Saczko, SK Frandsen,J Kulbacka. Oncotarget. 2018 Feb 20; 9(14): 11604–11618. 10.18632/oncotarget.24352

2017

 • Mechanisms of antimelanoma effect of oat β-glucan supported by electroporation. Choromanska A, Lubinska S, Szewczyk A, Saczko J, Kulbacka J. Bioelectrochemistry. 2018 Oct;123:255-259. doi: 10.1016/j.bioelechem.2018.06.005.
 • High- and low-Molecular Weight oat Beta-Glucan Reveals Antitumor Activity in Human Epithelial Lung Cancer. Choromanska A, Kulbacka J, Harasym J, Oledzki R, Szewczyk A, Saczko J. Pathol Oncol Res. 2018 Jul;24(3):583-592. doi: 10.1007/s12253-017-0278-3.
 • AtOMA1 Affects the OXPHOS System and Plant Growth in Contrast to Other Newly Identified ATP-Independent Proteases in Arabidopsis Mitochondria. Migdal I, Skibior-Blaszczyk R, Heidorn-Czarna M, Kolodziejczak M, Garbiec A, Janska H. Front Plant Sci. 2017 Sep 7;8:1543. doi: 10.3389/fpls.2017.01543.
 • Does the grass snake (Natrix natrix) (Squamata: Serpentes: Natricinae) fit the amniotes-specific model of myogenesis? Lewandowski D, Dubińska-Magiera M, Posyniak E, Rupik W, Daczewska M. Protoplasma. 2017 Jul;254(4):1507-1516. doi: 10.1007/s00709-016-1040-5 PubMed
 • Anticancer activity of oat β-glucan in combination with electroporation on human cancer cells. Choromańska A, Kulbacka J, Harasym J, Dubińska-Magiera M, Saczko J. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, Vol. 74 No. 2 pp. 616-623, 2017 NYU Scholars
 • Histology and ultrastructure of the integumental chromatophores in tokay gecko (Gekko gecko) (Linnaeus, 1758) skin. Szydłowski P, Madej JP, Mazurkiewicz-Kania M. Zoomorphology. 2017;136(2):233-240. doi: 10.1007/s00435-017-0348-9 PubMed
 • Models of amphibian myogenesis - the case of Bombina variegata. Kiełbówna L, Migocka-Patrzałek M. Int J Dev Biol. 2017;61(1-2):17-27. doi: 10.1387/ijdb.160370mm PubMed
 • On the histology, ultrastructure and function of the spermoviduct and free oviduct in egg-retaining door snails (Pulmonata: Clausiliidae). Tomasz K. Maltz Izabela Jędrzejowska Anna Sulikowska-Drozd. Journal of Molluscan Studies, Volume 83, Issue 2, 1 May 2017, Pages 172–185, https://doi.org/10.1093/mollus/eyx002 Oxford Academic

2016

 • Scorpion katoikogenic ovariuterus - Much more alike to apoikogenic type than it seemed to be. Jędrzejowska I, Szymusiak K, Mazurkiewicz-Kania M, Garbiec A. Arthropod Struct Dev. 2016 Sep;45(5):488-495. doi: 10.1016/j.asd.2016.09.001 PubMed
 • Zebrafish: A Model for the Study of Toxicants Affecting Muscle Development and Function. Dubińska-Magiera M, Daczewska M, Lewicka A, Migocka-Patrzałek M, Niedbalska-Tarnowska J, Jagla K. Int J Mol Sci. 2016 Nov 19;17(11). pii: E1941. doi: 10.3390/ijms17111941 PubMed
 • Xenopus LAP2β protein knockdown affects location of lamin B and nucleoporins and has effect on assembly of cell nucleus and cell viability.Dubińska-Magiera M, Chmielewska M, Kozioł K, Machowska M, Hutchison CJ, Goldberg MW, Rzepecki R. Protoplasma. 2016 May;253(3):943-56. doi: 10.1007/s00709-015-0861-y PubMed
 • Unique features of myogenesis in Egyptian cobra (Naja haje) (Squamata: Serpentes: Elapidae). Khannoon ER, Rupik W, Lewandowski D, Dubińska-Magiera M, Swadźba E, Daczewska M. Protoplasma. 2016 Mar;253(2):625-33. doi: 10.1007/s00709-015-0840-3 PubMed
 • Asymmetry in structure of the eggshell in Osmylus fulvicephalus (Neuroptera: Osmylidae): an exceptional case of breaking symmetry during neuropteran oogenesis. Garbiec A, Kubrakiewicz J, Mazurkiewicz-Kania M, Simiczyjew B, Jędrzejowska I. Protoplasma. 2016 Jul;253(4):1033-42. doi: 10.1007/s00709-015-0860-z. PubMed
 • Głos w debacie „Młodzi w nauce” Urbaniak R., Dubinska-Magiera M. NAUKA 3/2016 • 135-145 www.nauka-pan.pl
 • Applications of calcium electroporation to effective apoptosis induction in fibrosarcoma cells and stimulation of normal muscle cells. Zielichowska A, Daczewska M, Saczko J, Michel O, Kulbacka J. Bioelectrochemistry. 2016 Jun;109:70-8. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.01.005 PubMed 
 • Electroporation and lipid nanoparticles with cyanine IR-780 and flavonoids as efficient vectors to enhanced drug delivery in colon cancer. Kulbacka J, Pucek A, Kotulska M, Dubińska-Magiera M4, Rossowska J, Rols MP, Wilk KA. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:19-31. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.013 PubMed
 • Preparation and characterization of new zinc(II) phthalocyanine - Containing poly(l-lactide)-b-poly(ethylene glycol) copolymer micelles for photodynamic therapy. Lamch Ł, Kulbacka J, Pietkiewicz J, Rossowska J, Dubińska-Magiera M, Choromańska A, Wilk KA. J Photochem Photobiol B. 2016 Jul;160:185-97. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2016.04.018 PubMed
 • The Effect of Millisecond Pulsed Electric Fields (msPEF) on Intracellular Drug Transport with Negatively Charged Large Nanocarriers Made of Solid Lipid Nanoparticles (SLN): In Vitro Study. Kulbacka J, Pucek A, Wilk KA, Dubińska-Magiera M, Rossowska J, Kulbacki M, Kotulska M.J Membr Biol. 2016 Oct;249(5):645-661 PubMed

2015

 • Effects of electrophotodynamic therapy in vitro on human melanoma cells – melanotic (MeWo) and amelanotic (C32) / Choromanska, Anna; Kulbacka, Julita; Rembialkowska, Nina; Pilat, Justyna; Drag-Zalesinska, Małgorzata; Wysocka, Teresa; Garbiec, Arnold; Kotulska, Malgorzata; Saczko, Jolanta. Melanoma Research, 2015, doi:10.1097/CMR.0000000000000153 PubMed
 • Oxidative modification induced by photodynamic therapy with Photofrin®II and 2-methoxyestradiol in human ovarian clear carcinoma (OvBH-1) and human breast adenocarcinoma (MCF-7) cells / Saczko, Jolanta; Choromańska, Anna; Rembiałkowska, Nina; Dubińska-Magiera, Magda; Bednarz-Misa, Iwona; Bar, Julia; Marcinkowska, Anna; Kulbacka, Julita. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2015, vol. 71 (30-36) ScienceDirect
 • Model Organisms in the Fight against Muscular Dystrophy: Lessons from Drosophila and Zebrafish (2015) Emilie Plantié, Marta Migocka-Patrzałek, Małgorzata Daczewska, Krzysztof Jagla. Molecules 2015, 20(4), 6237-6253; doi:10.3390/molecules20046237 www.mdpi.com 
 • Drosophila small heat shock protein CryAB ensures structural integrity of developing muscles, and proper muscle and heart performance. Wójtowicz I, Jabłońska J, Zmojdzian M, Taghli-Lamallem, Renaud Y, Junion G, Daczewska M, Huelsmann S, Jagla K, Jagla T. Development. 2015 Mar 1;142(5):994-1005. doi: 10.1242/dev.115352.PubMed
 • The photodynamic effect of far-red range phthalocyanines (AlPc and Pc green) supported by electropermeabilization in human gastric adenocarcinoma cells of sensitive and resistant type. Zielichowska A, Saczko J, Garbiec A, Dubińska-Magiera M, Rossowska J, Surowiak P, Choromańska A, Daczewska M, Kulbacka J, Lage H. Biomed Pharmacother. 2015 Feb;69:145-52. doi: 10.1016/j.biopha.2014.11.017 PubMed
 • β- and γ-Actins in the nucleus of human melanoma A375 cells. Migocka-Patrzałek M, Makowiecka A, Nowak D, Mazur A, Hofmann WA, Malicka-Błaszkiewicz M. Histochem Cell Biol. 2015 Nov;144(5):417-28. doi: 10.1007/s00418-015-1349-8 PubMed 

2014

 • Doxorubicin delivery enhanced by electroporation to gastrointestinal adenocarcinoma cells with P-gp overexpression / Julita Kulbacka, Małgorzata Daczewska, Magda Dubińska-Magiera, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Paweł Surowiak, Małgorzata Kotulska, Jolanta Saczko Bioelectrochemistry. - Vol.100 (2014), s. 96-104 ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567539414000656
 • Contribution of small heat shock proteins to muscle development and function / Magda Dubińska-Magiera, Jadwiga Jabłońska, Jolanta Saczko, Julita Kulbacka, Teresa Jagla, Małgorzata Daczewska FEBS Letters. - Vol.588, iss. 14 (2014), s. 517-530 ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014579314000210
 • Balbiani body, nuage and sponge bodies - the germ plasm pathway players / Małgorzata Kloc, Izabela Jędrzejowska, Waclaw Tworzydło, Szczepan M. Bilinski Arthropod Structure and Development. - Vol. 43, iss. 4 (2014), s. 341-348 ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803913001084 
 • Differentiation of somatic cells in the ovariuteri of the apoikogenic scorpion Euscorpius italicus (Chelicerata, Scorpiones, Euscorpiidae) / Izabela Jędrzejowska, Kamil Szymusiak, Marta Mazurkiewicz- Kania, Arnold Garbiec Arthropod Structure and Development. - Vol.43, iss. 4 (2014) s. 361-370 ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803913001047
 • Ultrastructural analysis of the ovary and oogenesis in Spinicaudata and Laevicaudata (Branchiopoda) and its phylogenetic implications / Mariusz K. Jaglarz, Janusz Kubrakiewicz, Izabela Jędrzejowska, Bartłomiej Gołdyn, Szczepan M. Biliński Zoology. - Vol.117, iss. 3 (2014), s. 207-215 ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944200614000154
 • Does the histological structure of spermoviduct and free oviduct correspond with the reproductive mode in Clausiliids (Gastropoda: Pulmonata: Baleinae)? / Tomasz K. Maltz, Anna Sulikowska-Drozd, Izabela Jędrzejowska Folia Malacologica. - Vol. 22, iss. 3 (2014), s. 193-199 Link: http://www.foliamalacologica.com/?node_id=23&lang=en&ma_id=985&a=1 
 • The influence of retraction agents on cytoskeleton reorganization and oxidative stress in primary human gingival fibroblasts (HGFs) / Danuta Nowakowska, Jolanta Saczko, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Anna Choromańska, Magda Dubińska-Magiera, Marek Ziętek, Julita Kulbacka Archives of Oral Biology. - Vol.59, iss. 3 (2014), s. 341-348 ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003996913003762
 • SKOV-3 and Me45 Cell Response to Cisplatin-Based Chemotherapy: an in Vitro Study / A. Goner, J. Wawryka, A. Sobkowicz, K. Bieżuńska - Kusiak, M. Dubińska-Magiera, A. Krajewski, A. Choromańska Folia Biologica (Praha). - Vol.60, nr 5 (2014), s. 213-219 Link: http://www.readperiodicals.com/201409/3502716451.html
 • The ovary structure and oogenesis in the basal crustaceans and hexapods. Possible phylogenetic significance. Jaglarz MK, Kubrakiewicz J, Bilinski SM. Arthropod Structure & Development. 2014 Jul;43(4):349-60 ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803914000437
 • The photodynamic effect of far-red range phthalocyanines (AlPc and Pc green) supported by electropermeabilization in human gastric adenocarcinoma cells of sensitive and resistant type. Anna Zielichowska, Jolanta Saczko, Arnold Garbiec, Magda Dubinska-Magiera, Joanna Rossowska, Paweł Surowiak, Anna Choromanska, Małgorzata Daczewska, Julita Kulbacka. Biomed Pharmacother (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2014.11.017 ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332214001784 

2013

 • Cellular stress induced by photodynamic reaction with CoTPPS and MnTMPyPCl5 in combination with electroporation in human colon adenocarcinoma cell lines (LoVo and LoVoDX) / J. Kulbacka, M. Kotulska, N. Rembiałkowska, A. Choromańska, I. Kamińska, A. Garbiec, J. Rossowska, M. Daczewska, B. Jachimska, J. Saczko Cell Stress and Chaperones. - Vol. 18, iss.6 (2013), s. 719-731 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23595218
 • Differentiation and function of the ovarian somatic cells in the pseudoscorpion, Chelifer cancroides (Linnaeus, 1761) (Chelicerata: Arachnida: Pseudoscorpionida) / Izabela Jędrzejowska, Marta Mazurkiewicz-Kania, Arnold Garbiec, Janusz Kubrakiewicz Arthropod Structure and Development. - Vol. 42, iss. 1 (2013), s. 27-36 ScienceDirec: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803912000758 
 • Migracja komórek granicznych w jajniku Drosophila melanogaster = Migration of border cells in the Drosophila melanogaster ovary / Karol Żłobiński, Arnold Garbiec, Marta Mazurkiewicz-Kania Postępy Biologii Komórki. - Tom 40, nr 4 (2013), s. 749-768
 • Cyanines in photodynamic reaction assisted by reversible electroporation - in vitro study on human breast carcinoma cells / Joanna Wezgowiec, Malgorzata Kotulska, Jolanta Saczko, Maria B. Derylo, Justin Teissie, Marie-Pierre Rols, Julie Orio, Arnold Garbiec, Julita Kulbacka Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. - Vol.10, iss. 4 (2013), s. 490-502 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24284102
 • Ultrastructure, distribution, and transovarial transmission of symbiotic microorganisms in Nysius ericae and Nithecus jacobaeae (Heteroptera: Lygaeidae: Orsillinae). Swiatoniowska M, Ogorzalek A, Golas A, Michalik A, Szklarzewicz T. Protoplasma. 2013 Feb;250(1):325-32 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22588432  

2012

 • Reptilian myotomal myogenesis - lessons from the sand lizard Lacerta agilis L. (Reptilia, Lacertidae) / Weronika Rupik, Elwira Śwadźba, Magda Dubińska-Magiera, Izabela Jędrzejowska, Małgorzata Daczewska Zoology. - Vol.115, iss. 5 (2012), s. 330-338 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22906593 
 • How is Myogenesis Initiated in Chordates? / Leokadia Kiełbówna, Izabela Jędrzejowska Folia Biologica. - Vol. 60, nr 3-4 (2012), s. 107-119
 • Differences in the relative timing of developmental events during oogenesis in lower dipterans (Nematocera) reveal the autonomy of follicular cells' differentiation program / Marta Mazurkiewicz-Kania, Izabela Jędrzejowska, Janusz Kubrakiewicz Arthropod Structure and Development. - Vol. 41, no 1 (2012), s. 65-70 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985902
 • Differentiation of follicular cells in polytrophic ovaries of Neuroptera (Insecta: Holometabola) / Arnold Garbiec, Janusz Kubrakiewicz Arthropod Structure and Development. - Vol. 41, iss 2 (2012), s. 165-176 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22300788
 • Nanoemulsion-templated multilayer nanocapsules for cyanine-type photosensitizer delivery to human breast carcinoma cells / Urszula Bazylińska, Jadwiga Pietkiewicz, Jolanta Saczko, Małgorzata Nattich-Rak, Joanna Rossowska, Arnold Garbiec, Kazimiera A. Wilk European Journal of Pharmaceutical Sciences. - Vol.47, iss. 2 (2012), s. 406-420 ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098712002631
 • Photo-oxidative action in MCF-7 cancer cells induced by hydrophobic cyanines loaded in biodegradable microemulsion - templated nanocapsules / Kazimiera A. Wilk, Katarzyna Zielińska, Jadwiga Pietkiewicz, Nina Skołucka, Nina Choromańska, Joanna Rosowska, Arnold Garbiec, Jolanta Saczko International Journal of Oncology. - Vol.41 (2012), s. 105-116 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22552322
 • The different function of single phosphorylation sites of Drosophila melanogaster Lamin Dm and Lamin C / Magdalena Zaremba-Czogalla, Katarzyna Piekarowicz, Katarzyna Wachowicz, Katarzyna Kozioł, Magda Dubińska-Magiera, Ryszard Rzepecki PLoS One. - [Vol.] 7, iss. 2 (2012), nr art. e32649 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22393432
 • Ovary structure and early oogenesis in the remipede, Godzilliognomus frondosus (Crustacea, Remipedia): phylogenetic implications. Kubrakiewicz J, Jaglarz MK, Iliffe TM, Bilinski SM, Koenemann S. Zoology (Jena). 2012 Aug;115(4):261-9 PubMed:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521117
 • Muscle development regeneration and laminopathies : how lamins or lamina-associated can contribute to muscle development, regeneration and disease / Magda Dubińska-Magiera, Magdalena Zaremba-Czogalla, Ryszard Rzepecki Cellular and Molecular Life Sciences. - Vol. 70, iss. 15 (2013), s. 2713-2741 PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138638