„Badania porównawcze oogenezy oraz struktury i funkcji żeńskiego układu rozrodczego bezkręgowców

 

 „Analiza porównawcza mechanizmów miogenezy podczas prawidłowego rozwoju oraz w stanach patologicznych mięśni”