dr Magda Dubińska-Magiera

Udział w projekcie Coaching organizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej 01.10.2014 – 30.04.2015.


dr Marta Migocka-Patrzałek

Udział w projekcie Coaching organizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej.